Alternatieve behandeling eetstoornissen

Wat is een eetstoornis?

Een eetstoornis is een psychiatrische ziekte die het zelfbeeld en eetpatroon aantast. Er zijn verschillende vormen zoals Anorexia, Boulima, BED (Bing Eating Disorder) en NAO (niet anders omschreven).

Bij Anorexia gaat het om een gevoel van te dik zijn en is de wil om af te vallen zeer groot. Dit heeft te maken met een verkeerd zelfbeeld wat allerlei oorzaken kan hebben. Het eetpatroon is verstoord waardoor er zo weinig wordt gegeten dat het dagelijks leven een uitdaging is. Wanneer het gevoel ontstaat dat er toch te veel eten naar binnen is gewerkt wordt er gecompenseerd met spugen en sporten. Daarom is overmatig sporten ook een kenmerk van deze ziekte. Het gewicht is vaak te laag wat lichamelijke klachten tot gevolg heeft.

Bij Boulimia wordt het te weinig eten gecompenseerd met eetbuien die er vervolgens weer worden uitgegooid met overgeven. Bij Boulimia is het gewicht vaak nog normaal en daardoor ook minder opvallend voor de buitenwereld maar zeker niet minder ernstig.

Bij BED gaat het vooral om een eetbuistoornis. Het eetpatroon is eenzijdig waardoor er vaak vitaminen te korten optreden. Daarnaast zorgt het vele eten voor overgewicht wat natuurlijk veel lichamelijke problemen te weeg brengt.

Bij NAO zijn er verschillende kenmerken aanwezig maar past het plaatje niet in een van de hokjes. Als bijvoorbeeld het gewicht niet extreem laag is maar er ook geen eetbuien aanwezig zijn past het beeld niet direct bij bovengenoemde vormen. Het is dus een soort tussenvorm. Ook deze vorm is even ernstig als de andere vormen.

Alle genoemde vormen hebben een psychische/energetische oorzaak.

Een reguliere behandeling bestaat vaak uit eetgedrag, aankomen, het veranderen van functionele gedachten, lichaamsbeeld, obsessies over eten/niet eten, de daginvulling, dagstructuur, leren ontspannen, herkennen van emoties en het vragen en verdragen van steun.

Regulier wordt er vaak eerst naar het eetpatroon gekeken en is de therapie gericht op het aanpassen van het gedrag ten op zichten van eten. Natuurlijk moet dit veranderen voor de gezondheid maar het haalt de oorzaak niet weg. Tevens wordt er vrijwel altijd met een eetdagboek begonnen. Naar mijn mening moet dit niet het eerste uitgangspunt zijn omdat op deze manier juist de nadruk op het eten komt te liggen. Het inzicht in het eetpatroon zal uiteindelijk goed zijn om gezonde voeding te bespreken maar is naar mijn mening niet het startpunt.

Het startpunt zou in mijn optiek moeten liggen op: Waarom eet je anders en waarom is je zelfbeeld veranderd?

Natuurlijk is daar geen direct antwoord op maar de vragen vormen wel de insteek van de behandeling. Hoe sneller we bij de oorzaak komen hoe eerdere het gedrag zal veranderen. Het gedrag veranderen omdat je je anders moet gedragen is geen innerlijke overtuiging maar valt onder cognitieve gedragstherapie.

Als we naar cognitieve gedragstherapie kijken proberen we een ander gedragspatroon aan te leren aan de cliënt. Dat we een ander gedragspatroon voor elkaar willen krijgen is duidelijk. Maar de vraag is of dit in stand blijft als de onderliggende overtuiging niet weggehaald/erkend wordt.

Wat een heel concreet voorbeeld is om het zelfbeeld te veranderen: Je mag een touw om je middel plaatsen en voor je neerleggen als een cirkel. Aan de hand van de grote van die cirkel zou je moeten begrijpen dat je smal bent en echt niet te dik.

Natuurlijk kun je bedenken dat je toch best slank bent. Maar de overtuiging van bijvoorbeeld een Anorexia patiënt wijzigt hierdoor echt niet.
Tevens ligt de oorzaak van het verstoorde eetpatroon niet bij zichzelf te dik vinden.

Een eetstoornis gaat uiteindelijk helemaal niet over eten! Het is de uiterlijk vorm van de onderliggende oorzaak.

Daarom zou het goed zijn om een andere insteek te kiezen voor behandeling.

Alternatieve behandeling

Het doel van een alternatieve behandeling is om niet naar het gedrag te kijken maar direct naar de oorzaak te gaan zodat het gedrag vanzelf mee of terug veranderd. Als eerste is het nodig dat alle gevoelens erkend gaan worden. Als er vanaf het eerste moment gezegd wordt dat je alles fout doet of anders moet gaan doen krijg je alleen maar tegenwicht. De focus mag gericht worden op het positieve en de erkenning van de emoties. Als we de focus naar binnen verplaatsen en dit energetisch ondersteunen is de weg naar genezing begonnen.

Meestal worden er praatgroepen gebruikt voor herkenning en erkenning. Tegelijkertijd is dit spannend omdat je je opeens moet blootleggen. Dit zelfde proces is met een energetische behandeling prima te bewerkstelligen en gaat vaak veel sneller omdat je niet te maken hebt met andere personen.

Als het proces van erkenning voltooid is mogen de emoties er echt zijn. Deze emoties vormen de basis van de reis naar de oorzaak. De oorzaak zal altijd een diepe innerlijke overtuiging zijn. Als het besef komt dat deze overtuiging niet meer nodig is zal de genezing vanzelf gaan optreden.

Het zelfbeeld zal verbeteren omdat de persoon zich weer ziet zoals die is en dit ook weer van zichzelf mag. De innerlijke kracht en liefde komt hierbij ook terug. En als het zelfbeeld en de kracht terug zijn zal het gedrag mee veranderen omdat er geen noodzaak meer is om het oude gedrag in stand te houden.

De energetische behandeling is gericht op de mens achter de eetstoornis en niet op de eetstoornis zelf. Dit maakt het verschil!

note: Het stuk is geschreven als ervaringsdeskundige vanuit het reguliere als wel het alternatieve.

2 comments

  1. Marianne Langemeijer - Beantwoorden

    Inderdaad, het gaat niet om het gedrag en het trainen van (eet)gedrag. Dat kan zelfs averechts werken omdat er nog steeds niet naar het onderliggende gevoel geluisterd wordt. Er ontstaat dan nog sterker een gevoel van geen erkenning: “weer niet waar het om gaat”.Het is effectiever om naar de fundamentele oorzaak te gaan die veel dieper ligt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Nienke hier veel in te bieden heeft.

  2. Josyn - Beantwoorden

    Inderdaad kijk eens naar de mens, vraag wat hem bezig houdt. Luister en ga samen op pad.zoek als therapeut de uitdaging om de ander nieuwe inzichten te geven zonder oordeel en op basis van gelijkwaardigheid.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WhatsApp WhatsApp Lady's Linked