Gescreend Hulp Netwerk

Het gescreende hulp netwerk van Lady’s Linked is gebaseerd op ervaringsdeskundige buddy’s, begeleiders en lotgenoten contact.

Om gebruik te maken van dit gescreende netwerk vragen wij een bijdrage van €12,50 per jaar om de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen voor zowel de hulpvragers als ook de buddy’s, begeleiders en lotgenoten.

Diensten in dit netwerk

  • Chatgroep: Stel je vragen aan een buddy, begeleider of lotgenoot (Allen hebben hun titel bij hun naam in de chat en zijn gescreend);
  • @naam: Vraag een gesprek aan met een buddy in de chatgroep;
  • Walk2Talk: Loop mee met de wekelijkse wandelgroep voor een luisterend oor en afsluitend koffie/thee.
  • Begeleiders: Kies een coach/therapeut om te herstellen van NSS (hanteren een eigen tarief);

Ik meld mij graag aan:

WhatsApp WhatsApp Lady's Linked