Openlijk narcisme versus verborgen narcisme

Langzaam maar zeker wordt er steeds meer bekend over narcisme en de gevolgen ervan. En dat is erg fijn voor de slachtoffers. Toch is er nog een subtype van narcisme waarover nog weinig bekend is en dat niet vermeld staat in de DSM V: de verborgen narcistische persoonlijkheidsstoornis. Verborgen narcisme is moeilijker te herkennen en daardoor verraderlijker dan openlijk narcisme. De effecten van de omgang met een verborgen narcist zijn vaak nog heftiger dan de effecten van de omgang met een openlijk narcist. Naar schatting is 75% van de narcisten van het mannelijk geslacht.

 

Openlijk narcisme

De narcistische persoonlijkheidsstoornis – zoals de meeste mensen hem kennen en die omschreven staat in de DSM V – wordt ook wel openlijk narcisme genoemd. Een openlijk narcist voelt zich diep vanbinnen leeg, eenzaam en waardeloos, maar onderdrukt deze gevoelens en maskeert ze door een arrogante opstelling. Er zit als het ware een dikke beschermlaag van een vals zelfbeeld om deze gevoelens heen. Een openlijk narcist doet alles om te voorkomen dat hij zijn innerlijke gevoelens van leegte eenzaamheid en waardeloosheid hoeft te voelen. Hij zal zich beter voordoen dan anderen en stelt zich empathieloos naar zijn medemens op. Een openlijk narcist heeft een enorme behoefte aan bewondering en bevestiging van anderen om hiermee zijn kwetsbare valse zelfbeeld in stand te houden. Hij is erg op zichzelf gericht, manipulatief en veeleisend en is ervan overtuigd dat hij een speciale behandeling verdient, gebaseerd op zijn valse zelfbeeld. Een openlijk narcist gelooft vanuit zijn valse zelfbeeld dat hij geweldig is en het merendeel van de mensen bevestigt dat.

De bevestiging die een narcist nodig heeft om zijn valse zelfbeeld in stand te houden, wordt ook wel narcistische voeding genoemd. In het leven van een openlijk narcist is er voldoende narcistische voeding aanwezig om dit valse zelfbeeld in stand te houden en daarmee kunnen zijn gevoelens van eenzaamheid, leegte en waardeloosheid op afstand worden gehouden. Een openlijk narcist heeft moeite met kritiek, falen en afwijzing omdat hierdoor de innerlijke gevoelens van leegte, eenzaamheid en waardeloosheid worden getriggerd. Vaak voelt een openlijk narcist zich door kritiek, falen of afwijzing enorm vernederd.

Symptomen van openlijk narcisme zijn:

 • Laat duidelijk merken dat hij zichzelf geweldig vindt;
 • Vraagt om en geniet van bewondering en aandacht;
 • Kan zich slecht inleven;
 • Is charmant;
 • Is verslaafd aan aandacht en bevestiging;
 • Kan agressief zijn;
 • Voelt weinig emoties;
 • Heeft een groot ego;
 • Wil macht hebben over anderen;
 • Is manipulatief;
 • Is charismatisch;
 • Voelt geen tot weinig berouw;
 • Kan extreem jaloers zijn.

Verborgen narcisme

Een verborgen narcist ervaart diep vanbinnen dezelfde gevoelens van leegte, eenzaamheid en waardeloosheid als een openlijk narcist. Ook een verborgen narcist onderdrukt en maskeert deze gevoelens en heeft ook een dikke beschermlaag om deze gevoelens heen in de vorm van een vals zelfbeeld. Echter gebruikt een verborgen narcist andere copingmechanismen dan een openlijk narcist. Door deze andere manier van coping, is een verborgen narcist moeilijk te herkennen. Een verborgen stelt zich vaak verlegen, stil, passief en onzeker op. In tegenstelling tot een openlijke narcist heeft een verborgen narcist meestal weinig ambitie. Hij ziet er vaak breekbaar en onzeker uit, maar is net zo veeleisend, manipulatief en op zichzelf gericht als een openlijke narcist. Een verborgen narcist gelooft ook op basis van zijn valse zelfbeeld dat hij een voorkeursbehandeling verdient, maar ziet dit niet weerspiegeld in de wereld om hem heen. Hierdoor is narcistische voeding in de vorm van aandacht en bevestiging voor een verborgen narcist schaars. Dit zorgt ervoor dat een verborgen narcist gewiekster te werk moet gaan om zichzelf te voorzien van de nodige ‘narcistische voeding’ om zo zijn kwetsbare valse zelfbeeld in stand te houden en zijn onderliggende gevoelens van leegte, eenzaamheid en onwaardigheid op afstand te houden.
Een verborgen narcist kan ook slecht omgaan met kritiek, falen en afwijzing, om dezelfde reden als de openlijk narcist. Een verborgen narcist heeft echter het talent om goed in te kunnen spelen op de gevoelens van empathie en compassie van zijn medemens. Hij doet dit door te liegen, bedriegen en te ontkennen. Hierdoor kan hij zijn naasten vaak ongemerkt goed naar zijn hand zetten en kan hij mensen goed aan zich kan binden. Het binden van personen is voor een verborgen narcist een bron van narcistische voeding. Een verborgen narcist is vaak een echte wolf in schaapskleren omdat hij zich als een kameleon aanpast aan de mensen om zich heen met als enige doel deze mensen aan zich te binden en zichzelf zo te voorzien van narcistische voeding.

Symptomen van verborgen narcisme zijn

 • Vindt zichzelf geweldig, maar laat dit niet openlijk merken;
 • Stelt zich sociaal en empathisch op, maar gebruikt dit voor zijn eigen belang;
 • Kan zich slecht inleven in anderen;
 • Gedraagt zich vaak passief-agressief;
 • Is overgevoelig voor kritiek;
 • Voelt zich onbegrepen;
 • Voelt weinig emoties;
 • Wil macht hebben over anderen;
 • Heeft onpersoonlijke en ingewikkelde relaties;
 • Is verslaafd aan aandacht en bevestiging;
 • Voelt weinig tot geen berouw;
 • Is een sociale kameleon;
 • Zijn woorden en gedrag zijn niet in overeenstemming;
 • Is manipulatief.

De grootste tegenstellingen

Hoewel zowel openlijk als verborgen narcisme beide suptypes zijn van de narcistische persoonlijkheidsstoornis, zijn er dus belangrijke tegenstellingen. Hierbij de belangrijkste tegenstellingen op een rij:

Een openlijk narcist:

Een verborgen narcist:

is altijd aanwezig, actief en vol zelfvertrouwen; is stil, onzeker en passief;
zal zich nooit excuseren voor zijn gedrag; zal zijn excuus aanbieden als middel van manipulatie om mensen aan zich gebonden te houden;
is ambitieus, succesvol en heeft uitstraling; heeft weinig ambitie, een breekbare uitstraling en is weinig succesvol;
zal openlijk opscheppen over zichzelf en zijn prestaties; zal zichzelf neerzetten als een kwetsbaar slachtoffer;
gelooft dat hij geweldig is en ziet dat weerspiegelt in zijn omgeving; gelooft dat hij geweldig is, maar de omgeving weerspiegelt dat niet;
heeft beschikking over veel narcistische voeding. heeft amper beschikking over narcistische voeding.

Tot slot wil ik graag nog zeggen dat vooral bewustwording van narcisme de eerste stap is naar herstel. Bij een openlijk narcist is vaak al duidelijk waar je mee te maken hebt. Voor een verborgen narcist geldt dit niet. Echter is het juist bij deze laatste belangrijk om te beseffen wie je naast je hebt, omdat de narcist je anders ongemerkt veel schade kan toebrengen.

Wil je meer weten over narcisme, codependentie of relatieverslaving? Kijk op mijn website http://cnr-coaching.jouwweb.nl/ of bezoek mijn facebooksite https://www.facebook.com/codependentienarcismeenrelatieverslaving 

Bronvermelding:

 • http://spartanlifecoach.com/covert-narcissistic-abuse unmasked/
 • https://www.psyq.nl/persoonlijkheidsstoornis/narcistische-persoonlijkheidsstoornis
 • https://www.psychologytoday.com/conditions/narcissistic-personality-disorder
 • https://www.psychologytoday.com/blog/communication-success/201601/7-signs-covert-introvert-narcissist
WhatsApp WhatsApp Lady's Linked